ProdukterProduktutvecklingen fortgår hela tiden. Det är vansinnigt kul att ta fram nya sorter.
T.ex. Stafva Grottblå som har en karaktäristisk smak som ingen annan. Den finns bara i väldigt begränsad omfattning. Vi har även återupptagit produktionen av smör.

Vill Du beställa ost? Skicka ett mail till någon av oss:
inger@stafva.se
order@stafva.se
Stafva Gård AB | Barlingbo Stafva 300 | 621 78 Visby | Tel 0498-310 05 | info@stafva.se