Fotoalbum

Bilder från det nya mejeriet.

Inifrån

"The Cosmic Slicer"

Trappan

Korridoren på övervåningen

Processhallen

Ysteriet

Fönstrena vid korridoren mot processhallen

Butiken

Restaurangen

Salongen

Inblick i mogningsrummen
Stafva Gård AB | Barlingbo Stafva 300 | 621 78 Visby | Tel 0498-310 05 | info@stafva.se