Stafva Smör

Nyproduktion!
Vi har precis återupptagit produktionen av smör i och med att en ny smörkärnare har införskaffats.


Stafva Gård AB | Barlingbo Stafva 300 | 621 78 Visby | Tel 0498-310 05 | info@stafva.se